Dla nauczycieli

  • Posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSZ CRiP w Gorlicach inaugurujące nowy rok szkolny 2014/2015 odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014 r. o godz. 9.00 w świetlicy.

Dla uczniów

  • Egzaminy poprawkowe z historii odbędą się w dniu 27 sierpnia 2014 r. o godz. 9.00.

Dla rodziców

Archiwum