Dla nauczycieli

  • Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września 2016 r. o godz. 9.30 w świetlicy szkolnej.
  • Zebranie Rady Pedagogicznej inaugurujące nowy rok szkolny 2016/2017 odbędzie się 1 września 2016 r. o godz. 10.00 w świetlicy szkolnej
  • Szkolny zestaw programów
List Minister Edukacji Narodowej
Raport z ewaluacji problemowej dostepny pod adresem: www.npseo.pl

Dla uczniów

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września 2016 r. o godz. 9.30 w świetlicy szkolnej.
Raport z ewaluacji problemowej dostepny pod adresem: www.npseo.pl

Dla rodziców

Raport z ewaluacji problemowej (zewnętrznej) przeprowadzonej w naszej szkole w dniach od 03.11. do 14.11.2014r. przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie jest dostępny dla zainteresowanych rodziców u dyrektora szkoły i na stronie: www.npseo.pl

Archiwum